Staburags.lv ARHĪVS

Pateicas aktīvajiem cilvēkiem

Sandra Pumpure

2013. gada 18. novembris 09:57

235
Pateicas aktīvajiem cilvēkiem

Izskatot iesniegtos priekšlikumus, ar Pļaviņu novada domes Atzinības rakstu nolemts apbalvot 24 cilvēkus. Šo pateicību viņi saņems Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā Pļaviņu novada kultūras centrā.

Atzinība šoreiz izteikta Silvijai Eizānei, Rudītei Gromovai un Jānim Gludītim par labo gribu, nododot asinis, tādējādi glābjot dzīvības; Sandrai Liepiņai, Jeļenai Petkunai un Jeļenai Žmurovai par ilggadēju, profesionālu, godprātīgu darbu sociālās aprūpes centrā “Pļaviņas”; Ērikai Gabranovai par aktīvu iesaistīšanos Aiviekstes pagasta sabiedriskajā dzīvē, Giedrei Zvirgzdiņai par Aiviekstes pagasta vizuālā koptēla veidošanu, veiksmīgu sadzīvisko jautājumu risinājumu un tradīciju kopšanu; Mārītei Dauškanei par atsaucīgu un aktīvu līdzdalību pirmsskolas izglītības iestādes “Jumītis” un Pļavi­ņu novada organizētajos pasākumos; Zigrīdai Siņicai par ieguldījumu novada lauksaimniecības attīstībā un aktīvu iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē; Ievai Purviņai par sentēvu tradīcijas (pļaušanas ar izkapti) popularizēšanu un saglabāšanu; Elzai Geistartei par ieguldījumu politiski represēto atmiņu saglabāšanā; Pļaviņu novada ģimnāzijas skolotājiem Anitai Seikovskai un Armandai Lasmanei par radošu un kvalitatīvu pedagoģisko darbu; Gintam Balodim par ieguldījumu mūzikas tradīciju saglabāšanā, attīstīšanā un popularizēšanā jauniešu vidū; Jānim Eidukam par nozīmīgu ieguldījumu sporta attīstībā; Sanitai Bērziņai par apzinīgu, godprātīgu un kvalitatīvu darbu; Ivetai Krīgalei par radošu darba metožu izmantošanu pirmsskolas izglītības iestādē “Zīļuks” un Valijai Gredinārei par veiksmīgu iesaistīšanos šī bērnudārza kolektīvajos darbos; Aigaram Pomazanovam un Jurim Zaharānam par iedzīvotāju labklājības līmeņa celšanu un ilggadēju darbavietu nodrošināšanu; Veltai Krasovskai un Jurim Beržim par kultūrvēsturiskās vides sakopšanu Vietalvas pagasta Odzienā un Dagnim Čākuram par ieguldījumu uzņēmējdarbības un tūrisma attīstībā Pļaviņu novadā.