Staburags.lv ARHĪVS

Zemgales attīstības padomei cits priekšsēdētājs

Juris Kālis

2013. gada 1. septembris 09:20

404
Zemgales attīstības padomei cits priekšsēdētājs

Jaunievēlētās Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) Attīstības padomes sēdē notika priekšsēdētāja un viņa vietnieka vēlēšanas. Padome, kuras sastāvā pēc pašvaldību vēlēšanām ir astoņi jauni dalībnieki, vienojās, ka, tāpat kā līdz šim, priekšsēdētāju rotācijas kārtībā ievēlēs gadam un tā būs neatbrīvota amatpersona.

Jaunā priekšsēdētaja amatam izvirzīja vienu kandidatūru — līdzšinējo priekšsēdētāja vietnieku, Dobeles novada domes priekšsēdētāju Andreju Spridzānu. Slēgtās vēlēšanās par viņu nobalsoja visi 20 ieradušies padomes dalībnieki. Savukārt par Attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieci ievēlēja Pļaviņu novada domes priekšsēdētāju Guntu Žildi.

Padome veica arī grozījumus pasažieru sabiedrisko pārvadājumu maršrutu tīkla Transporta komisijas nolikumā un nolēma sašaurināt komisijas sastāvu, proti, līdzšinējo visu 22 reģiona pašvaldību vadītāju vietā ievēlēt vairs tikai septiņus nolūkā atvieglot komunikāciju dalībnieku vidū un paaugstināt komisijas lemšanas spēju. Komisijas sastāvā ievēlēja septiņus padomes dalībniekus. Divi no viņiem — An­dris Rāviņš un Leonīds Salcevičs — pārstāvēs reģionā ietilpstošās lielās pilsētas — Jelgavu un Jēkabpili, bet vēl pieci — Ziedonis Caune, Ai­vars Okmanis, Arvīds Kviesis, Andrejs Spridzāns un Irēna Sproģe — Jelgavas, Rundāles, Neretas, Dobeles un Salas novadu.

ZPR Attīstības nodaļas vadītāja Dace Vilmane padomei sniedza Zemgales sociālo pakalpojumu attīstības programmas 2010. — 2016. gadam vidus posma izvērtējuma ziņojumu. Divos projektu konkursa uzsaukumos ZPR pavisam atbalstīts 14 projektu, no kuriem 12 pieteikušas pašvaldības vai to iestādes. Rezultātā sociālie pakalpojumi ievērojami uzlaboti gan abās lielajās pilsētās — Jelgavā un Jēkabpilī, gan Dobeles, Bauskas, Iecavas, Neretas, Pļaviņu, Skrīveru un Vecumnieku novadā.