Staburags.lv ARHĪVS

Dzīve pēc reformas: izveido Kultūras pārvaldi, veidos Aizkraukles novada pašvaldības policiju

Guna Mikasenoka

2021. gada 15. novembris 16:35

759
Dzīve pēc reformas: izveido Kultūras pārvaldi, veidos Aizkraukles novada pašvaldības policiju

Aizkraukles novada dome izveidoja jaunu iestādi — Aizkraukles novada Kultūras pārvaldi — un apstiprināja amatu sarakstu ar četrām štata vietām: tajā strādās pārvaldes vadītājs, bibliotēku darba metodiķis, kultūras darba metodiķis un personāla speciālists/lietvedis. Kurā vietā Kultūras pārvalde atradīsies, pašlaik nav zināms. Kultūras pārvaldes pakļautībā būs 25 bibliotēkas, četri muzeji, 10 kultūras centri, 11 kultūrvietas, kurās strādās kultūras darba organizatori, pavisam ap 230 darbinieku.


Aizkraukles novada dome apstiprināja jaunveidojamās iestādes — Aizkraukles novada pašvaldības policijas — amatu sarakstu, kas stāsies spēkā 1. janvārī. Policijā būs 10 štata vietas — vadītājs, vecākais inspektors un astoņi inspektori.


Aizkraukles novada dome nolēma arī reorganizēt Aizkraukles, Jaunjelgavas, Neretas, Skrīveru, Kokneses un Pļaviņu novada sociālos dienestus, tos apvienojot un izveidojot Aizkraukles novada pašvaldības pakļautībā esošu iestādi —  Aizkraukles novada Sociālo dienestu, kā arī apstiprināja amatu sarakstu.


Vairāk lasiet šeit un turpinājumu šeit