Staburags.lv ARHĪVS

Ekoskolas saņem apbalvojumus

Sandra Pumpure

2021. gada 2. oktobris 11:26

257
Ekoskolas saņem apbalvojumus

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē notika ikgadējā Ekoskolu apbalvošana. Labāko vidū ir arī Aizkraukles novada izglītības iestādes.


Aktīvi arī attālināti

Šogad 104 izglītības iestādes saņēma starptautisko Zaļo karogu, tostarp A. Upīša Skrīveru vidusskola, Aizkraukles novada un Pļaviņu vidusskola. Latvijas Ekoskolas sertifikāts piešķirts 44 skolām, arī Valles pamatskolai. Svinīgajā apbalvošanā visus sveica Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs Gatis Zamurs, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika, starptautiskā Vides izglītības fonda izglītības programmas direktors Pramods Kumars Šarma, Vides izglītības fonda vadītājs Jānis Ulme un Ekoskolu programmas vadītājs Latvijā Daniels Trukšāns. 

Aizkraukles novada vidusskola ar Ekoskolas Zaļo karogu var lepoties jau desmito gadu, un sasniegts viens no augstākajiem līmeņiem Latvijas izglītības iestāžu vidū. Šogad Ekoskolas koordinatore ir skolotāja Jekaterina Blaua, pārņemot šo darbu no Gunitas Elksnes. Koordinatore sākumskolā būs Ina Ovčiņnikova. 

— Neraugoties uz attālināto mācību gadu, jaunieši aktīvi strādāja, vadot stundas par aprites ekonomiku citām klasēm, un arī skolotāji iekļāva vides jautājumus dažādu stundu mācību saturā. Šajā mācību gadā izveidota jauna Ekopadome, kurā pārstāvēta visa skola, un esam gatavi turpināt darbu tikpat aktīvi. Pērn mūsu aktuālā tēma bija atkritumi un to šķirošana. Tagad jāveic jauns vides novērtējums, lai vērtētu, kas šogad būs aktuālākais, — stāsta  Jekaterina Blaua. 

Pļaviņu vidusskola Ekoskolu programmā iesaistās desmito gadu, un astoto pie izglītības iestādes plīvo Zaļais karogs. Tas panākts ar lielu darbu, mainot domāšanu un attieksmi pret vides jautājumiem vispirms jau savā apkārtnē. Ekoskolas vadītāja Pļaviņu vidusskolā Ingrīda Bērziņa teic, ka kopīgiem spēkiem panākts, lai samazinātu pārtikas atkritumu daudzumu, mazāk ikdienā izmantotu plastmasu, lietas iegūtu “otro elpu”, un veiktas citas aktivitātes. Būtisks ieguvums ir komposta kastu izveide bioloģiskajiem atkritumiem, kas paveikts pērn. Pļaviņieši allaž aktīvi iesaistījušies Ekoskolu “Rīcības dienās”, gūstot organizatoru atzinību. Pērn šajā konkursā iegūtā balva deva iespēju šajās dienās skolas Ekopadomei doties braucienā uz Līgatni.

Izvēlas aktuālākās tēmas

Par šī gada tēmu pļaviņieši izvēlējušies skolas vidi un tās apkārtni, jo līdzās esošajās ielās notiek lieli būvdarbi. Tie ietekmē arī teritoriju pie skolas, un būs jādomā, kā sakārtot zaļo zonu. Turpināsies arī darbs, lai skolas iekštelpās būtu vairāk zaļojošo augu. 

Arī A. Upīša Skrīveru vidusskolai ir liela pieredze Ekoskolu programmā, darbojoties tajā deviņus gadus, un arī tai Zaļais karogs ir astoņus gadus. Ekoskolas vadītāja Danute Podvinska stāsta, ka pandēmija, protams, ietekmēja ieceru realizēšanu, bet tomēr daudz ko izdevies īstenot. Šajā mācību gadā skrīverieši turpinās strādāt pie pārtikas tēmas, jo vēl daudz kas šajā jautājumā paveicams. 

Valles pamatskola programmā darbojas divus gadus un dara to ļoti aktīvi, vides jautājumiem pievēršot arī apkārtējo uzmanību. Iepriekš veiksmīgas akcijas bijušas gan skolā, gan pagastā. Ekoskolas vadītāja Gita Eriņa atzīst, ka viņu mērķis ir Zaļais karogs un viņi ir apņēmības pilni to  iegūt.

Apbalvošanas pasākumā atklāta arī kampaņa Ekoskolu “Rīcības dienas”, kas šogad notiks no 1. līdz 7. novembrim. To tēma ir ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi, kas ietver rūpes par vidi, ekonomiku, klimatu, enerģiju, izglītību, vienlīdzību, veselību un citām vērtībām. 

Fakts. Ekoskolu programma  šogad svin 20 gadu jubileju, un Latvijā tā  apvieno ap 200 izglītības iestāžu.