Staburags.lv ARHĪVS

Aizkraukles centrālā aparāta uzdevums būs pagastiem sniegt maksimālu atbalstu

Aizkraukles centrālā aparāta uzdevums būs pagastiem sniegt maksimālu atbalstu

Savus jaunos amata pienākumus sākuši pildīt jaunieceltais Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektors  Uldis Riekstiņš un viņa vietnieks Kaspars Sniedzītis. Viņu kandidatūras deputāti apstiprināja domes sēdē.

Laikraksta drukāto versiju varat lasīt šeit un turpinājumu šeit 

To pašu materiālu varat lasīt arī  tālāk šeit:


Vērtē cilvēcīgās un vadītāja kompetences

Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” par abām kandidatūrām deputāti balsoja ar vēlēšanu zīmēm, tajā izdarot atzīmes. Par Uldi Riekstiņu vienprātīgi nobalsoja visi 19 deputāti, bet par Kasparu Sniedzīti — 17.  Balsojumā atturējās divi deputāti — Didzis Bērziņš un Guntis Libeks. 

Abas kandidatūras balsojumam izvirzīja novada domes priekšsēdētājs Leons Līdums, jo saskaņā ar jaunās pašvaldības nolikumu dome izpilddirektoru un izpilddirektora vietnieku ieceļ pēc domes priekšsēdētāja priekšlikuma. Leons Līdums sacīja, ka abas kandidatūras izvēlētas ilgā periodā, izvērtējot līdzšinējo darbu un sadarbību, cilvēcīgās un vadītāja kompetences, bijušas vairākkārtējas tikšanās un sarunas, diskusijas par turpmāko redzējumu jaunā novada veidošanā.

Bijis svarīgi, lai sakrīt politiskais un izpildvaras redzējums — var būt atšķirīgi viedokļi, tomēr jābūt vienotai izpratnei par to, ka jaunais novads jāveido līdzsvarots, attīstīts un konkurētspējīgs.

Pakalpojumi jāsaglabā

Vispirms amatā tika ievēlēts Uldis Riekstiņš, kuram ir 15 gadu pieredze “Swedbank” Aizkraukles filiāles vadīšanā līdz brīdim, kad iestādē notika strukturālas pārmaiņas. Pēc lēmuma pieņemšanas būt priekšniekam pašam sev viņš vairāk nekā trīs gadus īstenoja dažādus ar mežu saistītus projektus, tomēr darbs un brīvais laiks nesniedza piepildījumu, pietrūka komunikācijas un izaicinājuma, tādēļ viņš pieteicās Skrīveru novada pašvaldības izpilddirektora amatam, ko sāka pildīt 2019. gada martā. Pēc jaunā Aiz­kraukles novada izveides kļuva par Skrīveru pagasta pārvaldes izpilddirektoru. Uldis Riekstiņš ir bijis deputāts Koknesē, kur dzīvo, un savulaik mācījies Skrīveru vidusskolā. Viņa lielākā priekšrocība ir pieredze un zināšanas finanšu jomā, darbā ar cilvēkiem un kolektīva vadīšanā. 

Uzrunā deputātiem Uldis Riekstiņš sacīja, ka pašlaik ir izcelts no komforta zonas, jo divarpus gadu laikā ir apguvis izpilddirektora fun­kcijas un šajā postenī jutās stabils. Tomēr viņš ir jau bijis līdzīgā situācijā, kad viss jāiepazīst un jābūvē no jauna: tas bija laiks, kad Aizkrauklē tika atvērta “Swedbank” filiāle un kad visa struktūra bija jāveido no nulles.

Uldis Riekstiņš ir gandarīts par deputātu uzticēšanos un cer, ka viņu cerības attaisnos. Jaunais izpilddirektors uzskata, ka jābūt vadības centralizācijai un pakalpojumu decentralizācijai jeb saglabāšanai pašreizējā līmenī — citiem vārdiem sakot, visi pakalpojumi, kas līdz šim tika sniegti pagastos, ir jāsaglabā, jāpilnveido, un centrālā aparāta uzdevums būs pagastiem sniegt maksimālu atbalstu. “Nesaskatu riskus, ka administrācijas centralizācija būtu pretstatā iedzīvotāju interesēm, saņemot pakalpojumus uz vietas pagastos,” sacīja Uldis Riekstiņš.

Izmanto savas ekskluzīvās tiesības

Uz deputāta Gunta Libeka jautājumu, kādā veidā šo kandidatūru izvērtēja, Leons Līdums atbildēja, ka sarunās, diskusijās, un izvērtēšanu veica viņa saraksta deputāti un speciālisti.  

“Tātad nezinot citiem deputātiem?” jautāja Guntis Libeks.

“Izmantoju savas tiesības virzīt, un, lai virzītu, man jābūt pārliecībai, un savu pārliecību stiprināju tā, kā es to darīju. Un tā, protams, ir mana atbildība,” teica Leons Līdums.

Deputāts Aigars Lukss uzskata, ka tas nav labas pārvaldības piemērs, jo arī Pļaviņu novada pašvaldības izpilddirektors esot pietiekami spēcīgs savā jomā, taču viņš nav pat uzrunāts. 

“Neapšaubāmi augstu vērtēju Pļaviņu izpilddirektora līdzšinējo darbu, bet darba grupās man tāpat kā visiem bija iespēja redzēt, dzirdēt, kādi ir padarītie darbi katrā pašvaldībā, un diemžēl daudzus iedzīvotājus, vēlētājus Pļaviņu novada domes darbs nav apmierinājis, tādēļ es neizvēlējos šādu darba stilu,” atbildēja Leons Līdums.

“Runājot par labu pārvaldību, gribu teikt, ka šajā gadījumā domes priekšsēdētājam ir ne tikai pienākums, bet arī ekskluzīvas tiesības, kuras viņš izmanto, un neredzu, ka tas būtu saistīts ar sliktu pārvaldību,” sacīja domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Zālītis. 

Karstās diskusijās panākts kompromiss 

“Vai apvienību veidošana ir tas labākais risinājums?” Aigars Lukss jautāja Uldim Riekstiņam. 

“Gatavojoties domes sēdei, paskatījos, kādi modeļi un pieredze ir citos novados, kas ir līdzīgi Aizkraukles novadam. Attieksme ir ļoti dažāda, ar vairākiem izpilddirektoriem šo jautājumu esmu pārrunājis. Viņuprāt, izveidotās sadarbības saites starp pagastiem un šajā gadījumā apvienību ir gana veiksmīgas. Tas ir izšķiršanās jautājums, jebkurš no ceļiem būtu labs. Šobrīd es vairāk sliecos atbalstīt pagastu apvienības tā iemesla dēļ, ka līdz šim bijusi veiksmīga sadarbība, līdz ar to pārejas process varētu būt nedaudz vienkāršāks,” atbildēja Uldis Riekstiņš.

“Mums bija karstas diskusijas. Protams, jāskatās arī tas, kā var strādāt komandā, un ir loģiski, ja amatam tiek virzīti cilvēki, ar kuriem kopā būs jāstrādā. Panācām kompromisu, un domāju, ka kompromiss ir diezgan labs. Uldis ilgstoši ir bijis Kokneses deputāts un zina pašvaldības drēbi, un es atbalstu viņa kandidatūru,” sacīja domes priekšsēdētāja vietnieks Dainis Vingris. 

Vadīs pašvaldības centrālo administrāciju


Leons Līdums norādīja, ka visu sešu līdz šim neatkarīgo novadu apvienošana vienā nav vienkāršs uzdevums, tādēļ nolēma veidot izpilddirektora vietnieka amatu. Šim amatam viņš izvirzīja Kasparu Sniedzīti, kurš Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektora amatā apstiprināts pirms četriem gadiem un pašvaldībā ienācis ar savu darba stilu, ko nosaka viņa pieredzes un kompetences, strādājot iepriekšējās darbavietās. 

“Kāpēc viņš netika virzīts par izpilddirektoru? Tas ir žests un zināma gatavība neuzurpēt Aizkraukles novada galvenos posteņus. Vietnieks lielā mērā nodarbosies ar administrācijas vadības darbu,” norādīja domes priekšsēdētājs. “Kaspars ir bijis atbildīgs administratīvi teritoriālās reformas īstenošanā šajā pārejas periodā, un tas nebija viegli, jo Aiz­kraukles mazajam novadam nav šādas pieredzes, daudz vajadzēja komunicēt ar kolēģiem citās pašvaldībās, lai izprastu šo situāciju un saprastu, kā to visu būvēt tālāk. Ikdienā notika regulāras pārrunas, diskusijas, viedokļu apmaiņas, spriešanas, lemšanas, novērtējam viņa vadības stilu, kas līdzīgs kā Uldim, kā man, esam pietiekami demokrātiski, varam uzticēties darbiniekiem un sagaidīt rezultātu, pieļaut viedokļu dažādību,” sacīja Leons Līdums.  

Svarīgi ir saglabāt darbinieku resursus


“Paldies par izrādīto uzticību pildīt izpilddirektora vietnieka funkcijas! Mana atbildība būs saistīta ar administrāciju, tās komplektēšanu. Darbs nevar būt ilgs, jāpaveic pēc iespējas ātrāk, lai administrācija varētu strādāt ar pilnu jaudu. Vajadzētu centralizēt pašvaldības administrācijas pakalpojumus, paredzēts izveidot vairākas nodaļas, lai stiprinātu pašvaldības darbu. Ņemot vērā manu pieredzi bankā un četru gadu pieredzi izpilddirektora amatā, uzskatu, ka spējas ir pietiekamas, lai jauno pašvaldību varētu veidot un redzēt nākotnē ar spēcīgu administrāciju kā paraugu visai Latvijai, citām pašvaldībām,” sacīja Kaspars Sniedzītis. 

Deputāts Guntis Libeks jautāja, vai administrācijas centralizācija nozīmē novados esošo darba vietu pārcelšanu uz Aizkraukli. “Tas ir diskutējams jautājums, jo Covid-19 epidēmija parādījusi, ka mēs varam darboties arī attālināti. Šis jautājums tiks izskatīts, un domāju, ka varētu tikt saglabāts modelis strādāt attālināti. Pats svarīgākais ir saglabāt pašreizējos darbinieku resursus — speciālisti mums ir nepieciešami, un mēs viņus koncentrēsim jaunajā novada pašvaldībā. Iespējams, ka viņi varēs darboties uz vietas esošajās teritoriālajās vienībās.”

“Kaspars veiksmīgi pārņēma manis iesākto darbu, ienesa savu redzējumu, jo es jau arī biju iesīkstējis šajā pašvaldības darbā. Jaunais redzējums bija ļoti nepieciešams. Uzskatu, ka Kasparam ir pietiekami daudz kompetences administratīvās struktūras izveidē un vadīšanā, to ir novērtējuši arī pašvaldības darbinieki un iepriekšējās domes deputāti,” norādīja deputāts, kādreizējais izpilddirektors Einārs Zēbergs. “Ar Kasparu gana ilgi esam strādājuši šīs struktūras projekta tapšanā, esam apmainījušies ar viedokļiem, un domstarpību principiālos jautājumos mums nav. Neredzu iemeslu, kāpēc nevarētu sastrādāties, mērķi mums ir ļoti līdzīgi,” atzina Uldis Riekstiņš. 

“Lai no jūsu piecnieka būtu arī atdeve!”


“1994. gadā mani ievēlēja par rajona padomes priekšsēdētāju, un toreiz deputāti lēma, ka man šis darbs jāsavieno ar izpilddirektora darbu. Atbrīvotā vietnieka man nebija. Tā es viens šos četrus gadus darbu veicu. Tagad jūs būsiet pieci,” sacīja Guntis Libeks, norādot uz domes vadību, kurā ir priekšsēdētājs ar diviem vietniekiem, izpilddirektors un viņa vietnieks. “Ļoti ceru, ka jums būs piecreiz lielāka jauda. Vēlu jums visiem veiksmi, un lai no jūsu piecnieka būtu arī atdeve!”

“Maza replika — rajona formāts bija tāds, ka visās vietās bija savi deputāti un sava lemšana, tas bija citādāk. Es nesalīdzinātu vienu ar otru,” atbildēja Leons Līdums. 

Darba pienākumi Aizkraukles novada pašvaldībā 

Uldis Riekstiņš, izpilddirektors, saskaņā ar pašvaldības nolikumu atbildīgs par pašvaldības iestāžu darbu un koordinē pašvaldības kapitālsabiedrību darbu: 

* veic kapitāldaļu turētāja pārstāvja funkcijas pašvaldības/publiski privātās kapitālsabiedrībās;

* saskaņā ar domes lēmumiem paraksta darba līgumus ar pašvaldības apvienības pārvaldes vadītājiem un iestāžu vadītājiem, paraksta ar darba līgumiem saistītos dokumentus; 

* organizē domes lēmumu izpildi un tiesīgs iesniegt priekšlikumus domes pastāvīgajās komitejās;

* iesniedz domei priekšlikumus par pašvaldības iestāžu nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu atcelšanu; 

* dod rīkojumus pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītājiem; 

* ierosina domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus;

* organizē teritorijas attīstības programmas, teritorijas plānojuma, publiskā pārskata un budžeta projektu izstrādi un iesniedz tos apstiprināšanai domei;

* piedalās domes un komiteju sēdēs un jautājumu apspriešanā;

* pēc kārtējām pašvaldības domes vēlēšanām domes priekšsēdētāja amata zaudēšanas gadījumā organizē dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanu jaunajam domes priekšsēdētājam;

* pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu un slēdz līgumus;

saskaņā ar domes lēmumiem veic citus pienākumus;

apstiprina administrācijas nolikumu.


Kaspars Sniedzītis, izpilddirektora vietnieks, saskaņā ar pašvaldības nolikumu 


* aizvieto izpilddirektoru viņa prombūtnes laikā, kā arī pilda pienākumus, ko uzdevis izpilddirektors; 

* organizē, kontrolē un atbild par domes lēmumu, saistošo noteikumu, noteikumu, domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka un pašvaldības izpilddirektora rīkojumu izpildi savas darbības jomā;

* veic citus pienākumus, kas paredzēti likumos, Ministru kabineta noteikumos, domes lēmumos un pašvaldības nolikumā; 

* saskaņā ar domes lēmumu vai izpilddirektora pilnvarojumu var veikt kapitāldaļu turētāja pārstāvja funkcijas pašvaldības/publiski privātajās kapitālsabiedrībās;

* ir pašvaldības centrālās administrācijas vadītājs; 

* organizē Aizkraukles pilsētas un pagasta teritorijas apsaimniekošanu;

* paraksta darba līgumus ar centrālās administrācijas darbiniekiem, saskaņojot ar izpilddirektoru;

* pašvaldības saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā izsniedz licences pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem;

* savas kompetences ietvaros veic apmeklētāju pieņemšanu, izskata iesniegumus un sūdzības;

* atbild par atbildībā nodotās pašvaldības mantas apsaimniekošanu, saglabāšanu un lietderīgu izmantošanu;

* piedalās domes sēdēs, kā arī ir tiesīgs piedalīties komiteju, komisiju un darba grupu sēdēs un jautājumu apspriešanā.

Uzziņa

Izpilddirektors un izpilddirektora vietnieks darbojas uz darba līguma pamata, ko ar viņiem slēdz domes priekšsēdētājs. Izpilddirektors ir tiešā pakļautībā domes priekšsēdētājam. Rīkojumus un pilnvaras attiecībā uz izpilddirektoru izdod un paraksta domes priekšsēdētājs. Darba līgumu ar pašvaldības izpilddirektora vietnieku, pamatojoties uz atsevišķu domes lēmumu, paraksta pašvaldības izpilddirektors. 

(No Aizkraukles novada pašvaldības nolikuma)