Staburags.lv ARHĪVS

Kā dzīvosim tālāk jaunajā Aizkraukles novadā?

Guna Mikasenoka

2021. gada 9. jūlijs 19:36

780
Kā dzīvosim tālāk jaunajā Aizkraukles novadā?

Visas iestādes turpina darbu ierastajā režīmā līdz lēmumam par reorganizāciju

Apvienojot Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru pašvaldības, no 1. jūlija ir izveidots jaunais Aizkraukles novads. Pēc domes priekšsēdētāja Leona Līduma ievēlēšanas domes ārkārtas sēdē steidzamības kārtā ar deputātu balsu vairākumu apstiprināts jaunās pašvaldības nolikums. 


Nolikums paredz jaunā novada pārvaldības struktūru, ietverot domes un administrācijas struktūru, nosaka domes priekšsēdētāja, divu vietnieku, izpilddirektora un viņa vietnieka pilnvaras, domes pastāvīgo komiteju kompetenci, to darba organizāciju un nodrošinājumu, pašvaldības lēmumumu projektu sagatavošanas kārtību un līgumu noslēgšanas procedūru, domes darba reglamentu, iedzīvotāju pieņemšanas un iesniegumu izskatīšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā pašvaldības amatpersonas rīkojas ar pašvaldības mantu, publiskās apspriešanas kārtību, administratīvo aktu apspriešanas kārtību. 

Avīzes drukāto versiju lasiet šeit    un šeit: