Staburags.lv ARHĪVS

Čaklākie skolēni saņem Vītola stipendijas

www.staburags.lv

2020. gada 8. februāris 06:37

640
Čaklākie skolēni saņem Vītola stipendijas

Janvāra beigās jau piekto reizi  pasniedza Viļa Vītola fonda stipendijas čaklākajiem Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas solēniem.  Svinīgajā pasākumā piedalījās  Neretas novada pašvaldības deputāts Kaspars Baltacis, mecenāta — izsoļu nama “Liellopu izsoļu nams” vadītāja Kaspara Ādama  dzīvesbiedre Kristīne Ādama, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktore Laima Grebska, direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā Viktorija Trukša. Uzrunājot jauniešus, skolas direktore Laima Grebska uzsvēra to, cik būtisks ieguldījums savas dzīves finanšu plānošanai, motivācijai un mērķu izvirzīšanai ir novada uzņēmēju piešķirtā stipendija. Šogad stipendijas 300 eiro vērtībā tika pasniegtas Samantai Cvetkovai, Trīnai Pavlovičai, Montai Apeinānei, Kārlim Plusniņam, Liānai Rozei, Martai Ragelei, kā arī veicināšanas prēmija 150 eiro apmērā —  Līvai Martai Klibiķei.