Staburags.lv ARHĪVS

Neretā atbalsts skolēniem par 30 000 eiro

www.staburags.lv

2019. gada 12. janvāris 05:52

143
Neretā atbalsts skolēniem par 30 000 eiro

Neretas novada skolas arī šajā mācību gadā īsteno projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Plānā paredzēts 2018./2019. mācību gada laikā Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā un Mazzalves pamatskolā īstenot vairāk nekā 15 dažādus mācību un ārpusstundu pasākumus, atvēlot projekta realizācijai ap 30 000 eiro no Eiropas struktūrfondiem.


Projekta laikā Neretas un Mazzalves skolēniem ir iespēja Latvijas Universitātes Dabaszinātņu centra laboratorijās veikt laboratorijas darbus dažādos mācību priekšmetos, apskatīt Dabaszinātņu centru. Mazzalves pamatskolā īpaša uzmanība tiks veltīta vides pētniecībai, dabaszinību, fizikas un ķīmijas padziļinātai apguvei, eksperimentēšanai, bet Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola saņems naudu vizuālās mākslas, sporta nodarbību un deju kolektīvu finansēšanai. Skolotājiem projektā ir iespēja izglītoties skolēnu individuālo kompetenču veidošanā.