Staburags.lv ARHĪVS

Biodaudzveidība — “zāles” pret alerģiju

2021. gada 16. jūnijs 09:26

Par biodaudzveidības samazināšanos vajadzētu satraukties mums visiem, jo tā ir vajadzīga ikvienam no mums, tā ietekmē arī mūsu veselību, imūnsistēmu un noturību pret alergēniem, kas izraisa alerģiskas reakcijas. Eiropas Komisijas (EK)...

Sandra Pētersone
93
Pieklususī pašdarbība mostas no pandēmijas miega

2021. gada 8. jūnijs 16:18

Pandēmija paralizēja amatiermākslas kolektīvu darbību. Cik iespējams,  tika meklēti attālinātie risinājumi, kas bija ielāps kolektīvās mākslas darboņiem. Kultūras nozarē valda satraukums par amatierkolektīvu nākotni — pierunāt visus...

Ginta Grincēviča
51
Kādus attīstības virzienus saskata katrs novads?

2021. gada 4. jūnijs 06:04

Daudzos iedzīvotājos bažas rada mazo novadu apvienošana ar Aizkraukles novadu, izskanējis viedoklis, ka “tad jau nomales paliks novārtā”. Kas īsti gaidāms, par to — intervija ar Aizkraukles novada attīstības plānotāju Ilonu...

Guna Mikasenoka
363
Robeža starp ideālo bioloģisko un iespējām izaudzēt vēlamo

2021. gada 1. jūnijs 12:47

Lai arī Eiropas Savienībā attiecībā uz pesticīdu izmantošanas atļaušanu un kontroli tiek izmantota viena no stingrākajām vai, kā uzsver Eiropas Komisija, — pat visstingrākā sistēma pasaulē, diskusijas sabiedrībā par pesticīdu ietekmi...

VIKTORIJA SLAVINSKA-KOSTIGOVA
96
Pandēmija atkailina samilzušās problēmas

2021. gada 1. jūnijs 12:21

Nenoteiktība — visgrūtāk pārvaramais psihiskais stāvoklis Pagājušais un šis gads sabiedrībā ienesis situāciju, kādā tā nav bijusi vairāk kā 70 gadu — kopš Otrā pasaules kara. Tā kā mums nav pieredzes, kā rīkoties vispasaules pandēmijas...

Imants Kaziļuns
70
Pavasara pali paliek “Straumēnos”

2021. gada 23. aprīlis 12:00

Vides un ūdenssaimniecības problēmas, kas cieši saistītas ar klimata pārmaiņām, ir jautājumu lokā, ko pēta LLU Vides un būvzinātņu fakultātes mācību spēks un fakultātē jaunākais zinātņu doktors Artūrs Veinbergs. Viņa pērn aizstāvētais...

Gaitis Grūtups
169