Staburags.lv ARHĪVS

Ēdienu ved katafalkā

2014. gada 28. marts 10:06

“Kamēr Neretā remontē  bērnudārzu, mazākie bērni ir izvietoti kultūras namā. Mani pārsteidza, ka ēdienu bērniem no sociālās aprūpes centra uz kultūras namu ved  katafalkā. Vai tiešām nav piemērotāka transportlīdzekļa?” redakcijai sašutusi...

Guna Mikasenoka
1670
Maksās par izcilām sekmēm

2014. gada 22. marts 08:06

Neretas novada pašvaldība izstrādājusi Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas, Mazzalves un Sproģu pamatskolas 5. — 12 . klases skolēnu motivēšanas kārtību ar mērķi paaugstināt skolēnu mācību sasniegumus. Tā stājās spēkā šīgada martā. ...

www.staburags.lv
491
Piešķir bērna piedzimšanas pabalstu

2014. gada 20. marts 11:58

Neretas novadā šogad ieviests vienreizējs pabalsts, ko tiesīgs saņemt viens no vecākiem par katru jaundzimušo. Pabalsts ir 145 eiro, un, lai to saņemtu, jaundzimušā un viena no vecākiem deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir noteikta Neretas...

www.staburags.lv
408
Grāmatu godināšanas svētki Ērberģē

2014. gada 14. marts 16:06

Šodien Mazzalves pamatskolā notiek Neretas novada Grāmatu svētki, kas pulcē  lielus un mazus grāmatu lasītājus no tuvējiem pagastiem un kaimiņu novadiem. Grāmatu svētkos bez tradicionālās grāmatu komercizstādes un iespējas paplašināt arī...

Evita Apiņa
6408
Ina Druviete viesojas Mazzalves pamatskolā

2014. gada 14. marts 14:55

Šodien izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete viesojas vairākās Aizkraukles reģiona izglītības iestādēs — Mazzalves pamatskolā, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā, Ilmāra Gaiša Kokneses un Jaunjelgavas vidusskolā. Kopā ar ministri...

Evita Apiņa
526
Sadala pēc skolēnu skaita

2014. gada 13. marts 16:14

Neretas novada dome nolēma 3227,28 eiro lielos valsts budžeta līdzekļus mācību literatūras iegādei sadalīt atbilstoši skolēnu skaitam katrā izglītības iestādē: Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolai (212 skolēnu) — 1680,86 eiro, Mazzalves...

www.staburags.lv
123